วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)มอบหนังสือในโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี8

นายชาญดำรง ณ นคร รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นตัวแทนอาจารย์และนักศึกษารับมอบหนังสือจากบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)ในโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี8 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสมุด เขต 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จำนวนหนังสือที่นำมามอบให้ในครั้งนี้เป็นจำนวน 2,224 เล่ม 


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเข้าเยี่ยมชมสำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ยนายชาญดำรง ณ นคร รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวลได้ให้การต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่เข้าเยี่ยมชมสำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ ห้องประชุม เขต 4 สวนสน


วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โครงการพาน้องเข้าวัดครั้งที่ 6 IT รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2556

วันที่ 22 มิถุนายน 2556 นายเอกรินทร์ วิจิตต์พันธ์ หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นำนักศึกษาใหม่สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 เข้าร่วมโครงการ พาน้องเข้าวัด บำพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 6 ณ วัพุทธไชโย อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ และวัดศรีศารามวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556

พิธีใหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 20มิถุนายน 2556  นายชาญดำรง ณ นคร รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นเป็นประธานในพิธีใหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม และส่งพานใหว้ครูเข้าร่วมประกวดเพื่อชิงรางวัลทั้งแบบสวยงามและความคิดสร้างสรรค์  ณ อาคารบริการการศึกษา เขต 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556

รายงานตัวเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔ และ ชั้นปีที่ ๕

นายจักรวาฬ  ไชยพัฒน์  (หัวหน้าฝ่ายงานบริการการศึกษา)ได้นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔ และ  ชั้นปีที่ ๕  จำนวน ๒๓ คน ไปรายงานตัวเป็นนักศึกษาวิชาทหาร  กับ พลตรีทวีชัย กฤษิชีวิน   (ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง โรงเรียนรักษาดินแดน) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖    ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง  ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร