วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)มอบหนังสือในโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี8

นายชาญดำรง ณ นคร รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นตัวแทนอาจารย์และนักศึกษารับมอบหนังสือจากบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)ในโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี8 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสมุด เขต 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จำนวนหนังสือที่นำมามอบให้ในครั้งนี้เป็นจำนวน 2,224 เล่ม 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น